Ağaç çeşitleri


Rüya Tabiri 5 Nisan 2022 86 views 0 Yorum

rüya tabirleri

 Ağaçlar, kadınlara ve ahlakları farklı muhtelif erkeklere işaret eder. Ağaç görmek, kavgaya da işaret eder. Tanınmayan ağaçları görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işaret eder. Ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur, yahut hayvan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve güçlü bir kimseye dayanmaya işaret eder. Kına, gül ve sorhan ağacı gibi yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme veya bir şeyi yapmaksızın söylemeye işaret eder. Turunç, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen ve hem de koklanan ağaçları görmek diş ve içinin iyiliğine, ilimle beraber amelin ve sözle beraber fiilin bulunmasına işaret eder. Hurma, ceviz ve bunlara benzer, kokusu olmayıp yalnız meyvesi yenen ağaçları görmek, kendilerinden ancak zahmet çekmekle bir şeyin alınması mümkün olan büyük kimselere işaret eder. Selvi, ilgin, çam yaprakları ile deri tabaklanan meyvesiz ve kokusuz ağaçları görmek, cimriliğe işaret eder. Yaprağını döken ağaçları görmek, duruma göre fakirliğe, zenginliğe, ezberciliğe, unutkanlığa, üzüntü ve sevince işaret eder. Yaprağını dökmeyen ağaçları görmek, uzun ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye işaret eder. Ağaçların üzerine yettiğini gören kimsenin, çocuğu çok olur. Ağaç üzerinde bulunduğunu gören kimse, çekindiği şeyden kurtulur. Bir kimse rüyada bir ağaç ekse ve o ağaç da filizlenmeye başlasa, o kimse bir aileye damat olmakla şereflenir. Çınar, Selvi ve İlgün gibi meyvesiz büyük ağaçlar, kötülük düşünen sahibi, kendilerinde mal ve hayır olmayan adamlara işaret eder. Dikenli ağaç maksadı güç ve çetin bir adama işaret eder. Rüyada bir ağaç kestiğini gören kimsenin, hanimi ölür ve birisine biat ettikten sonra döner. Bir ağacın kuruduğunu görse, orada hasta, veya kaybolmuş bir kimse ölür. Ağaç kabuğu, rüyayı gören kimsenin malinin bereketidir. Rüyada kendi bahçesine birtakım ağaçlar diktiğini gören kimsenin, bir takım çocuğu dünyaya gelir ki, onların ömürlerinin uzunluk ve kısalığı o ağaçların ömrü nispetindedir. Ağaç Alla hu Teala’dan olan nimete işaret eder. Kuru ağaç, hidayet ve fiziktir. Halk ile beraber ağacın altında oturmak, rüya sahibinin kitap ve sünnete uyduğundan dolayı Alla hu Teâlâ’nın ondan Razi olacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören asi ise Alla hu Teâlâ’ya tövbe eder. Rüyada cennetteki tuba ağacını görmek, onun gölgesinde duranın veya ona dayanan kimsenin yerinin güzel olacağına işaret eder. Bazen de tuba ağacını görmek, yalnız ibadet ve teati tercih ederek masaradan alakayı kesmeye, arkadaş veya şöhretli kimselerden menfaat görmeye işaret eder. Dağ ve derelerde bulunan ağaçlar, umulmayan yerden gelecek rızka işaret eder. Hurma gibi iyi ağaçlar, güzel söze, soğan, sarımsak ve ebucehil karpuzu gibi kötü ağaçlar ise, çirkin ve yaramaz sözlere işaret eder. Rüyada bir ağaçtan o ağaca ait olmayan bir meyveyi topladığını gören kimse, helal olmayan bir mali alır. Rüyada ağaç kesmek, kesen kimseye ve onun ev halkına erişecek hastalığa işaret eder. Ağaç üzerine çektiğini gören kimse, bir adamı bir şeyden meneder. Ağaçtan düşerek öldüğünü gören kimse, bir adamla yaptığı kavgada ölür, eğer eli kırılsa erkek veya kız kardeşi bir adamla yaptıkları kavgada ölürler. Eğer iki ayağı kırılsa, bir dava uğrunda mali gider. Rüyada, Kur’an’da övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, o ağacın dikenleri rüya sahibini kötülüklerden meneder. Rüyada hurma ağaçlarının çok olduğunu gören kimse, o ağaçların sayısınca adamlara sahip olur. Eğer hurma ağaçları bostan ve hurma ağacı olmayan herhangi bir yerde olursa, onlara sahip kimse için akar, tarla ve çiftliktir. Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini gören kimseye, birtakım adamlardan veya tarla ve çiftlik gibi şeylerden mal isabet eder. Eğer gördüğü ceviz ağacı olursa, cimri, faydasız ve güçlük çıkaran bir adama işaret eder. Ceviz ağacının meyvesi de, meşakkat ve zahmetle elde edilecek bir mala işaret eder. Bazen de ağaç görmek dükkanlara, sofralara, hizmetçilere, hayvanata, lokanta, ambar ve mahzen olarak bilinen diğer yerlere işaret eder. Bir kimse rüyada bir ağacın düştüğünü veya kesildiğini yahut yendiğini ya da şiddetli bir rüzgârın kiriğini görse, ölecek veya öldürecek bir erkeğe veya bir kadına işaret eder. Eğer o ağaç rüyayı görenin evinde olur ve orada da bir hasta bulunuyorsa, o hastanın veya hane halkından hapsedilmiş birisinin ya da yolculukta bulunan bir kimsenin ölümüne işaret eder. Eğer o ağaç camiimde olursa, meşhur bir adamın veya meşhur bir kadının öldürülmesine yahut ölmesine işaret eder. Eğer ağaç zeytin ağacı olursa, zalim, vaiz, yolcu veya hakim ya da doktor bir kimse ölür. Rüyada bir ağaç ektiğini gören kimse, bir şerefe erer. Ektiği tohumun filizlenmesinin tabiri de böyledir. Eğer ekilen tohum filizlenmezse, rüyayı görene bir keder erişir. Üzüm ağacının dalını (fidesini) kesmek şereftir. Bazı tabirciler, kıs gününde üzerinde üzüm bulunan bir asma veya bir ağaç gören kimse, zengin zannettiği bir erkek veya bir kadına aldanarak malini sarf eder, dediler. Ayva ağacı, aklından faydalanılmayan akili bir adamdır. Badem ağacı, garip bir adamdır. Söğüt ağacı, dostundan çekingen, düşmanıyla görüşen bir adamdır. Nar ağacı, din ve dünyalık sahibi bir adamdır, onun dikenleri günahlardan meneder. Nar ağacını kesmek, doğduğu yerleri ziyaret edemeyeceğine işarettir. Sedir ağacı şerefli, soylu, cömert ve faziletli kimseye işaret eder. Ebucehil karpuzu adi verilen ağaç, dinsiz, zengin korkak bir adama işaret eder. Muz ağacı, din ve dünyalık sahibi zengin ve tedbirli bir adamdır. Üzüm ağacı, sen, izzetli ve güç sahibi bir adamdır. İncir ağacı, ailesine faydası olan ve düşmanları, kendisine sığınan bir adamdır. Dut ağacı, halk ve ailesi hakkında cömert, fakir ve düşkünlere yardımcı, mal ve çocuğu çok bir adamdır. Fıstık ağacı, zengin, hafif ruhlu, cömert ve ailesiyle mesut bir kimsedir. Kayısı ağacı, kendisinden faydalanılmayan doğru bir adamdır. Bazı tabirciler kayısı ağacı, sen bazıları münafık bir adam, bazıları da zengin bir kadındır, dediler. Rüyada kayısı ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Elma ağacı hizmet sahibi adamdır. Şeftali ağacı, zengin, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamdır. Kayısı ağacı, bütün insanlara faydalı bir adamdır. İncir ağacı, faydalı, sert ve mali çok bir adamdır. Keçiboynuzu ağacı, taydaşı (akranı) az bir adamdır. Limon ağacı, halka faydası çok bir adamdır. Bazı tabirciler limon ağacı, mali çok ve bütün hallerinde hayırlı ve faydalı meşhur bir kadındır, dediler. Portakal ağacı görmek, güzel birisine işaret eder. Hurma ağacı, alim bir kimseye veya bir çocuğa, onu, kesmek de çocuğun ölümüne işaret eder. Hurma ağacı çok faydalı bir adam ile tabir edilir. Rüyada birçok hurma ağaçlarına sahip olduğunu gören kimse, o hurma ağaçlarının maktan nispetinde bir grup insanlara hakim ve amir olur. Eğer rüyayı gören tüccar ve esnaf ise ticaret ve kazancı çok olur. Kuru hurma ağacı, münafık bir kimse ile tabir edilir. Bazı tabirciler hurma ağacı uzun ömre ve evlada işaret eder, dediler. Hurma ağacı, es, ev, yer, mülk, elbise, mal, çocuk veya alim ile tabir edilir. Rüzgârın hurma ağacını kökünden çıkardığını görmek, o şehirde veba hasta liginin zuhur edeceğine işaret eder. Hastanın rüyasında mersin ağacı görmesi hastalığından kurtulmasına işaret eder. Bazen mersin ağacı, tahsilinden, arzu ettiği şeyden ümidinin kesilmesine işarettir. Bazı tabirciler de, ahdini yerine getiren kimseye işaret eder, demişlerdir. Evinde mersin ağacı görmek devamlı bir hayırdır. Mersin ağacını diktiğini gören kimsenin islerinde tedbirli hareket etmesi ile tabir edilir. Mersin ağacı, daimi dostluğa ve imarete, devamlı sevinç ve rahata işaret ettiği gibi mala da işaret eder. Ilgın ağacı, zenginlere zarar ve fakirlere yârdim eden münafık bir adamdır. Meşe ağacı, ömrünün uzun olmasına işaret eder. Dağ armudu ağacı, adi bir kimseye işaret eder. Bu agaç üzerinde oluğunu gören kimse, inat, adi ve yabancı bir adamla münasebet kurar. Bazı tabirciler, dağ armudu ağacı, şerefli ve sağlam bir adama işaret eder, dediler. Abanoz ağacı, sevinçli, zengin bir kadın, yahut kalbi kah zengin bir erkeğe işaret eder.

Bu içerik Sizlere alemsin.org farkıyla sunulmuştur Bu konu hakkındaki Düşüncelerinizi Yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


rüya tabirleri
Ağaç çiçeği

 Kibirli, faydası dokunmayan, zararlı adama yahut işinde sebat göstermeyen bir kimseye delalet eder Zorluklara ve...

5 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

rüya tabirleri
Ağaç çanakkaşık

 Elinden çok hayır gelen bir kadınla tabir edilir Ağaç kap dünyalığa ve yolculukla elde edilecek mala, Geçim için...

5 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

rüya tabirleri
Ağaç

 Ağacın tabiri, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre yapılır Her mevsim...

5 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

rüya tabirleri
Ağabey

 Bakınız; Kardeş Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayacağınıza ve maddi sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir Yardıma...

5 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar