Finans Kategorisi Zaman Tüneli
DEMATEL Yöntemi Nedir?

Günümüz bilgi çağında şirketler, uzun vadede başarılı performans göstermeye çalışırken yüksek rekabet ve baskı ile karşı karşıyadır Dinamik rekabet ortamını ve erişilebilir pazarların küreselleşmesini...

28 Nisan 2022
Küresellikte Bilgi Yönetiminin Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkileri

Ağ pazar oryantasyonunun born globaller rekabet edebilirliği üzerindeki etkisini inceler ve born global ise son dönemlerde yaygınlaşan bir şirket kavramıdır Çalışma, ağ pazar oryantasyonunun ile rekabet gücü...

28 Nisan 2022
Performans Yönetimi ve Ölçümü

Performans yönetimi (PM) kavramının ima ettiği gibi, modern kurumsal yönetim, bir firmanın finansal performans üretiminin altında yatan neden-sonuç ilişkilerine odaklanmak zorundadır Mali açıdan arzu edilen...

28 Nisan 2022
Ağ Pazarı Oryantasyonu

Uluslararasılaşma davranışı üzerine yapılan araştırmaların çoğunda, firmaların yavaş yavaş uluslararası pazarlara dahil oldukları sonucuna varılmıştır Bununla birlikte son 20 yılda, kademeli bir...

28 Nisan 2022
İş Tatmini ve Kariyer Gelişimi

İş tatmini, bir çalışanın genel işine karşı beslediği memnuniyet ve memnuniyetin miktarı veya derecesi olarak kabul edilir Bu denklemde, işin kendisinden, işteki meslektaşlarından, süpervizörlerinden ve buradaki...

28 Nisan 2022
Born Globallerde Ağ Pazar Oryantasyonu ve Soğurma Yeteneği

Soğurucu dinamik yetenek, şirkette yeni bilgi aramak, içselleştirmek ve firmanın mevcut bilgi tabanına entegre etmek için geliştirilen süreçlerle ilgilidir Bu yeteneğin geliştirilmesi, iş fırsatları henüz...

28 Nisan 2022
İletişim Becerilerinin ve Ekip Ruhunun Kariyer Gelişimde Rolü

[Güçlü iletişimin kişiye sağladığı katkılardan biri de motivasyonu da geliştirmesidir Araştırmalar, iletişimin, katılımcıların bir güven ortamında birlikte anlam yarattığı bir işlem olarak görülmesi...

28 Nisan 2022
İş Hayatında Pozitif Olmak ve Zaman Yönetimi

Küreselleşme nedeniyle iş hayatındaki çetin rekabet gün geçtikçe arttı İleri düzeyde bir işyeri mükemmelliği sağlamak kritik derecede hayati ve zorunlu olmuştur Hızlı tempolu rekabet her yerde, özellikle iş...

28 Nisan 2022
Tüketici Özellikleri ve Karbon Ayak İzi Etiketlemesine Tepkileri

Tüketici özellikleri (demografi, bilişsel ve kişilik faktörleri) tüketicilerin karbon ayak izi etiketlerine ve bunları oluşturan kısımlara nasıl tepki vereceğini etkileyebilir Önceki araştırmalar, üç ortak...

28 Nisan 2022
Hisse Mi Kripto Para Mı?

Yatırım dünyasında, kararsız kalınan konular içinde ‘hisse senedi mi yoksa kripto para mı ’ sorusu geliyor Hisse senedi ve kripto para yatırımları, belli yönlerden benzerlik içerse de büyük oranda farklıdır...

28 Nisan 2022