Ne Demek Kategorisi Zaman Tüneli
Kuyruklu Yıldız Nedir? Nereden Gelir?

Kuyruklu yıldızlar güneş sisteminde hareket eden genellikle donmuş gazlar ve az oranda kaya ile tozdan oluşan düzensiz şekillere sahip, küçük boyutlu kütlelerdir Kuyruklu yıldızların çapları genellikle birkaç...

17 Nisan 2022
Politeizm (Çoktanrıcılık) Nedir?

Politeizm, çoktanrıcılıktır Birden çok tanrıya farklı görevler atfedilmiştir Toplumlar, kendi tanrılarına çeşitli özellikler ve güçler yüklemiştirPoliteizm, diğer adıyla “çoktanrıcılık”, birden çok...

17 Nisan 2022
Pelagianizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Pelagianizm, dördüncü ve beşinci yüzyıllarda etkili olan teolojik bir akımdır Hıristiyanlığın “ilk günah” doktrinlerini reddeder “Sapkın” olarak görülürPelagianizm veya Pelagiusçuluk, Hıristiyanlıktan...

17 Nisan 2022
Ünitaryenizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri)

Ünitaryenizm, yüksek bir hümanist sistemdir Adalet, merhamet ve hakkaniyeti vurgular “Teslis” doktrinini reddederek, Tanrı ’nın birliğini kabul ederÜnitaryenizm, Hıristiyanlıktan doğan teolojik bir akım veya...

17 Nisan 2022
Kelebek Etkisi Nedir?

“Tek bir şey değişir, her şey değişir” sözünü farklı kaynaklardan duymuşsunuz Kelebek Etkisi ’ni en iyi anlatan sözlerden biridir bu… Özetlemek gerekirse; hayatta her şey birbiri ile bağlantılıdır En...

17 Nisan 2022
Paganizm ve Neopaganizm Nedir? (Öğretileri, Festivalleri)

Paganizm; doğadaki bütün varlıkları kutsal gören bir inanç sistemidir Semavi dinlerden önce ortaya çıkmış, günümüze kadar “değişerek” ulaşmıştırPaganizm veya günümüzdeki ifadesiyle neopaganizm,...

17 Nisan 2022
Apateizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Apateizm, tanrının varlığı ile yokluğu konusunda herhangi bir ilgisi olmayan düşünceleri ifade eden akımdır Neredeyse tanrıyı görseler bile inanmazlar!Apateizm, “tanrı umursamazlık” olarak da bilinen,...

17 Nisan 2022
Mescid-i Aksa Nedir?

Mescid-i Aksa bugünkü Filistin ’in Kudüs kentinde bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olduğu düşünülen ibadethane Üç büyük dinin mabediMescid-i Aksa Adı Nereden Geliyor Kudüs, tüm dönemlerde tüm dinler...

17 Nisan 2022
Gnostisizm Nedir? (Tarihi, Öğretileri, Metinleri)

Gnostisizm, gizemli bilgiyle kurtuluşa ermeyi amaçlayan teolojik bir akımdır Birçok dinden etkilenerek gelişmiştir “Ayrıcalıklı sınıf” iddiasındadırlarGnostisizm, mistik bir felsefedir Hıristiyanlık, Antik...

17 Nisan 2022
Moda Nedir?

Herkesin kendi modası vardır; ancak farklı olmak için ister istemez moda akımlarını destekleriz Soyut bir kavram olan moda, tüketim odaklı bir akımdır Moda, aslında hayatın ta kendisidir Evinizdeki halılardan...

17 Nisan 2022