Ne Demek Kategorisi Zaman Tüneli
Babil Nedir?

Altı büyük uygarlığın başkenti, kutsal kitaplardaki şehir, kanunların yurdu BabilBabil, kuleleri ile bahçesi ile tarihi ile o kadar ünlü bir başkent ki Hem 6 büyük uygarlığın başkentliğini yapmış hem de...

17 Nisan 2022
Wilson İlkeleri Nelerdir, Önemi Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birinci Dünya Savaşına (1914-1918) resmi olarak katılmadan önce de Batılı İtilaf Devletlerine giderek artan oranlarda destek vermiştir Savaşa da nihayet 1917 gibi geç bir dönemde,...

17 Nisan 2022
Atatürk’ün Siyasi Kişiliği

Atatürk ’ün siyasî kişiliği, askerî dehasının ve başarılarının bir sonucudur “Karizmatik lider” vasıflarını taşıyan Atatürk; millî, ebedi siyasî önderdir Siyasî ve askerî bir deha olan Mustafa Kemal...

17 Nisan 2022
Türklerin Kullandığı Takvimler

Türkler tarih boyunca hem Ay yılı, hem Güneş yılı esasına dayanan, bazısı İslamiyet öncesi yaşam biçimini, bazısı değişen ekonomik ve kültürel ihtiyaçları yansıtan bir dizi farklı takvim kullanmıştır...

17 Nisan 2022
Keldaniler Kimdir?

İhtişamlı Babil İmparatorluğunun kurucusu olan kavim; Süryaniler ile aynı kökten geldiği bilinmektedirBu yazımızda Asurluların ve Süryanilerin atalarından, Keldaniler ’den bahsedeceğiz Bugün, dinler tarihinde...

17 Nisan 2022
Karlofça Antlaşması (Nedenleri, Sonuçları)

Karlofça Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ’nun Gerileme Dönemi ’nin başlangıcı; 16 yıllık savaşın sonucudurOsmanlı ’nın Viyana Kuşatması ile başlayan çok cepheli savaşlar, Karlofça Antlaşması ile...

17 Nisan 2022
Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri, yaklaşık 200 yıl sürmüştür En önemli sonucu; yaşanan katliamlar ve trajedilerdir!Haçlı Seferleri, Avrupalı Hristiyan ordularının Müslüman topraklarına yönelik akınlar bütünüdür...

17 Nisan 2022
Lale Devri ’nin Nedenleri ve Sonuçları

Lale Devri, Osmanlı ’nın Batı ’ya açılmaya başladığı dönemdir Birçok reformun yapıldığı; ancak devlet ricalinin zevk ve sefa içinde yaşadığı bir devirdirLale Devri, Osmanlı ’da 18 yüzyıl ıslahat...

17 Nisan 2022
Osmanlı Devletinde Eğitim Kurumları

Osmanlı devletinde her alanda farklı eğitim kurumları tesis edilmiştir En önemlileri medreseler, sıbyan mektepleri ve Enderun ’durOsmanlı ’da din temelli eğitim esastı Eğitim kurumları da bu temel üzerine inşa...

17 Nisan 2022
Islahat Fermanı Nedir? (Maddeleri, Nedenleri, Sonuçları)

Islahat Fermanı; Osmanlı İmparatorluğu ’nun çöküşüne zemin hazırlayan anayasal bir belgedir Gayrimüslimlere bazı haklar ve eşitlik getirmiştirIslahat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu ’nun çöküş döneminde...

17 Nisan 2022