Chanserv Kanal Kipleri


IRCD Komutları 24 Şubat 2022 133 views 0 Yorum

[Eğitim Konusu]: Kanal Kipleri


Alemsin.ORG sunucusu içerisinde kullanılabilen kanal kiplerini görüntülemek için “/helpop ?chmodes” komutunu uygulayabilirsiniz.

Kullanım Şekli » /mode #kanal +kipler-kipler
Kullanım Şekli » /cs set #kanal mlock +kipler-kipler

Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +mMR-ipQ
Örnek Kullanım » /cs set #Sohbet mlock +mMR-ipQ

Aşağıda gösterilen kipler, kanal içeresinde kullanıcılara verilebilen kiplerdir.

[v kipi]: Voice (+) almış kullanıcıdır. Kullanıcının +m kipi aktif kanallarda konuşabilmesini sağlar.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +v Nick

[h kipi]: Halfop (%) almış kullanıcıdır. Kanalın yardımcı operatörü konumundadır.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +h Nick

[o kipi]: Op (@) almış kullanıcıdır. Kanal operatoru konumundadır.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +o Nick

[a kipi]: Protect (kick koruması) (&) almış kullanıcıdır.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +a Nick

[q kipi]: Kanal sahibi (~) kipine sahip kullanıcıdır. +q kipi, +a kipi gibi kick koruması (protect) işlevi de görür. Kanal sahibine ve kanal şifresini girmiş kullanıcılara özgüdür.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +q Nick

[b kipi]: Yasaklanmış kullanıcıdır. Belirtilen maskeye (nick!identd@host) sahip kullanıcıları yasaklar. (Ayrıntılı bilgi Extbans konulu eğitim altında verilecektir.)
Örnek Kullanım » /mode #kanal +b Nick!Ident@Host

[e kipi]: Ban konumasın almış kullanıcıdır. Belirtilen maske (nick!identd@host) kanalın ban listesinde olsa dahi, söz konusu bandan etkilenmeyecektir. (Ayrıntılı bilgi Exceptions konulu eğitim altında verilecektir.)
Örnek Kullanım » /mode #kanal +e Nick!Ident@Host

[I kipi]: Davetsel koruma (invex –> invite exception) almış kullanıcıdır. Belirtilen maskeye (nick!identd@host) sahip kullanıcılar, kanal davetsel kipte (+i) olsa dahi, kanala giriş yapabilirler.
Örnek Kullanım » /mode #kanal +I Nick!Ident@Host

Şimdi gösterilecek olan kipler ise, kanal üzerinde uygulanacak olan kiplerdir.

[c kipi]: Renkli mesajların kanala yansımasını engeller.

[f kipi]: Flood/saldırı korumasıdır. (Ayrıntılı bilgi +f (Flood) Parametreleri konulu eğitim altında verilecektir.)

[i kipi]: Davetsel (invite) kipte olan kanaldır. Sadece davet edilenler ve invex maskesine sahip kişiler kanala giriş yapabilirler.

[j kipi]: giriş:saniye türünden, belirtilen saniye içersinde belirtilen miktar (giriş) kadar kullanıcının kanala girişini sağlar. Limitin aşıldığı durumlarda, kullanıcıların kanala girişi engellenir ve belirtilen saniye geçtikten sonra kanala giriş tekrar sağlanır.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +j 5:2
Açıklama » #Sohbet kanalında, 2 saniye içerisinde 5 giriş yapılabilir.

[k kipi]: Kanala giriş için bir şifre belirlenir. Yalnızca bu şifreyi bilen kişiler /join #kanal şifre komutu ile kanala giriş yapabilirler.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +k eğitim
Açıklama » /join #Sohbet eğitim komutu ile kanala giriş yapılabilir.

[l kipi]: Kanala aynı anda giriş yapabilecek maksimum kullanıcı sayısını belirler. Belirlenen sayı türünden limit kadar kullanıcı kanalda bulunuyorsa, kanala girişler engellenir.
Örnek Kullanım » /mode #Sohbet +l 12
Açıklama » #Sohbet kanalına aynı anda en fazla 12 kullanıcı giriş yapabilir, 13. kullanıcı kanala giriş yapamayacaktır.

[m kipi]: Sadece +v, +h, +o, +a, +q (+ , % , @ , & , ~) kiplerini almış kullanıcıların kanal geneline mesaj gönderebilmesini sağlayan kiptir.

[n kipi]: Kanal içerisinde bulunmayan kullanıcıların, kanala dışarıdan mesaj göndermelerini engelleyen kiptir.

[p kipi]: Kanalın, /whois /list gibi komutlar sonucu gizli kalmasını sağlayan kiptir.

[r kipi]: Kanalın kayıtlı olduğu bilgisini veren kiptir. “/cs register #kanal şifre açıklama” komutu ile kaydedilen kanallarda otomatikman (+r) kipi aktifleşir.

[s kipi]: Kanalın, gizli bir kanal olduğu bilgisini veren kiptir. /whois /list gibi komutlar sonucu kanalın gizli kalmasını sağlar.

[t kipi]: Sadece +v, +h, +o, +a, +q (+ , % , @ , & , ~) kiplerini almış kullanıcıların, “/topic #kanal topiciniz” komutu ile kanal topicini değiştirebilmelerini sağlayan kiptir.

[z kipi]: Kanala sadece güvenli bağlantı (SSL – Secure Connection) kullanan kullanıcıların, erişim sağlayabileceği bir kanal olduğunu belirten kiptir.

[A kipi]: Sadece Server Admin ve daha üst yetkiye sahip sunucu yetkililerinin giriş yapabilmelerini sağlayan kiptir. Bu kip, sadece bu yetkiye sahip kişiler tarafından aktif veya deaktif edilebilir.

[C kipi]: CTCP içerikli mesajların kanal geneline gönderilmesini engelleyen kiptir. Sadece kanal yetkilileri, kanal geneline CTCP metinleri gönderebilirler.

[G kipi]: Yasaklı olan sözcüklerin, kanal geneline gönderilmesini engelleyen kiptir. Bu kelimelerin kullanılması halinde, kelime kanala sansürlü bir şekilde yansıyacaktır.

[M kipi]: Sadece nicki kayıtlı kullanıcıların, kanal geneline mesaj gönderebilmelerini sağlayan kiptir.

[K kipi]: “/knock #kanal mesaj” komutunun uygulanmasını engelleyen kanal kipidir. Bu kip sadece kanal davetsel (+i) durumda iken aktif olabilir.
Bilgi » “/knock” komutu, davetsel durumda olan bir kanalın yetkililerine, kanal dışından mesaj gönderilmesini sağlar.

[L kipi]: Bir kanalın, başka bir kanala linklenmesini sağlayan kiptir. +L kipi, (+l) modu beraber (limit belirtilerek) kullanılmak zorundadır. Kanala, belirtilen limit kadar kullanıcı giriş yapabilir. Kullanıcılar, limitin aşılması durumunda otomatikman linklenen kanala yönlendirilirler.
Örnek Kullanım » /cs set #Sohbet mlock +lL 1 #Ciodesk
Açıklama » #Sohbet kanalına en fazla 1 kullanıcı giriş yapabilir, 2. kullanıcı ve daha sonrakiler otomatikman #Ciodesk kanalına yönlendirileceklerdir.

[N kipi]: Kanalda bulunan kullanıcıların, nick değiştirmelerini engelleyen kiptir.

[O kipi]: Sadece IRCop ve daha üst yetkiye sahip sunucu yetkililerinin giriş yapabilmelerini sağlayan kiptir. Bu kip, sadece bu yetkiye sahip kişiler tarafından aktif veya deaktif edilebilir.

[Q kipi]: “/kick #kanal nick” komutunun kullanımının engellendiği kanaldır. Bu kanal kipi ile, hiçbir yetkili herhangi bir kullanıcıyı “/kick” komutu ile kanaldan uzaklaştıramaz.

[R kipi]: Sadece nicki kayıtlı kullanıcıların, kanala giriş yapabilmesini sağlayan kiptir.

[S kipi]: Kanala gönderilen kontrol kodu (ctrl +b , ctrl + u, ctrl +k) içeren mesajların, kanala sade bir şekilde yansımasını sağlayan kiptir.

[T kipi]: Notice mesajlarının kanal geneline gönderilmesini engelleyen kiptir. Sadece kanal yetkilileri, kanal geneline notice mesajları gönderebilirler.

[V kipi]: “/invite nick #kanal” komutunun kullanımının yasaklanmasını sağlayan kiptir.

[u kipi]: Kanal operatörlerinin gizli olduğu kanaldır. “/who #kanal” ve “/names #kanal” komutu ile yapılan taramalarında gözükmezler. Sadece kanal opları yapabilir.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


StatServ Komutları
StatServ Komutları

StatServ Komutları StatServ ; network hakkında istatistik veren bir servistir Anlaşılması gayet basittir ve mantığa...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Stats Parametreleri

Stats Parametreleri Stats parametreleri hakkında bilgi almak için "/helpop stats" komutunu uygulayabilirsiniz Parametrelerin...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Silence Komutu ve Kullanımı

Silence Komutu ve Kullanımı İsminden de anlaşıldığı gibi "sessizlik" anlamına gelir Silence komutu, komut esnasında...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

OperServ Komutları
OperServ Komutları

OperServ Komutları OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar