Chanserv Levels Komutları


IRCD Komutları 24 Şubat 2022 106 views 0 Yorum

[Eğitim Konusu]: ChanServ Levels

 

Kanalda chanserv üzerinden uygulanabilen komutların, uygulanabilmesi için gerekli seviyeyi ayarlamamızı sağlayan bir chanserv özelliğidir.
Söz konusu bir özellik için chanserv levels komutu ile belirlediğimiz seviyeye eşit veya bu seviyeden yüksek access erişimine sahip kullanıcılar,
levels ayarı belirlenen komutu kullanabilme hakkına sahiptirler.

ChanServ Levels seçeneği hakkında ön bilgi almak için ; /cs help levels
ChanServ Levels seçeneği ile ayarlanabilir levels özelliklerini görüntülemek için ; /cs help levels desc

Komutlarını uygulayabilirsiniz. Chanserv levels komutu ile kullanılabilen bazı seçenekler vardır. Bunlar seçenekler ; Set, Dis, Reset ve List şeklindedir.

[SET]: Chanserv levels komutu ile ayarlayacağımız özelliklerin seviyesini belirlemek için kullanılan seçenektir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set özellik seviye

Kullanım şeklinde belirtilen “seviye” 0 ile 999 arasında olmalıdır. Komutun kullanımı esnasında seviye yerine belirtilen
nümerik değer, söz konusu özelliğin kullanılabilmesi için gerekli minimum access seviyesidir. Eğer seviye yerine ‘0’ değeri
belirtilirse, söz konusu özelliğin access listesinde bulunmayan kullanıcılar dahil herkes tarafından kullanılabilmesini sağlar.
Kullanım şeklinde belirtilen “özellik” ise seviyesini ayarlayacağımız chanserv özelliğidir. Bu özellikler, tanımlarıyla ve örneklendirmelerle beraber aşağıda verilecektir.

q » Kanala giriş esnasında otomatikman +q modunun (~) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set q seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set q 999
Açıklama » #Sohbet kanalında access seviyesi 999 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (~) prefixi alırlar.

AUTOPROTECT » Kanala giriş esnasında otomatikman +a modunun (&) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set autoprotect seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set autoprotect 250
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (&) prefixi alırlar.

AUTOOP » Kanala giriş esnasında otomatikman +o modunun (@) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set autoop seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set autoop 100
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (@) prefixi alırlar.

AUTOHALFOP » Kanala giriş esnasında otomatikman +h modunun (%) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set autohalfop seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set autohalfop 50
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 50 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (%) prefixi alırlar.

AUTOVOICE » Kanala giriş esnasında otomatikman +v modunun (+) alınması için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set autovoice seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set autovoice 25
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 25 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar kanala giriş esnasında (+) prefixi alırlar.

INVITE » “/cs invite #Kanal” komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir .
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set invite seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set invite 100
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar “/cs invite #Kanal” komutunu kullanabilirler.

AKICK » Chanserv akick komutu ile kanal üzerinde akick işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set akick seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set akick 500
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 500 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv akick komutunu kullanabilirler.

SET » Chanserv set/unset komutu ile kanal üzerinde set işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set set seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set set 500
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 500 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv set/unset komutu ile set ayarlarını üzerinde değişiklik yapabilirler.

UNBAN » “/cs unban #Kanal” komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set unban seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set unban 100
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar “/cs unban #Kanal” komutunu kullanabilirler.

ACC-LIST » “/cs access #Kanal list” komutunun kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set acc-list seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set acc-list 250
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar access listesini görüntüleyebilirler.

ACC-CHANGE » Belirtilen kanalın access listesi üzerinde değişiklik (ekleme/silme) yapabilmek için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set acc-change seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set acc-change 250
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 250 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar access listesi üzerinde değişiklik (ekleme/silme) yapabilirler.

MEMO » Belirtilen kanala gelen memoları okuyabilmek için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set memo seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set memo 50
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 50 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar “/ms read #Kanal numara” komutu ile kanal memolarını okuyabilirler.

OP-DEOP » Belirtilen kanalda “/cs op #Kanal nick” veya “/cs deop #Kanal nick” komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set op-deop seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set op-deop 75
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 75 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden op/deop komutlarını uygulayabilirler.

VOICE » Belirtilen kanalda “/cs voice #Kanal nick” veya “/cs devoice #Kanal nick” komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set voice seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set voice 5
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 5 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden voice/devoice komutlarını uygulayabilirler.

HALFOP » Belirtilen kanalda “/cs halfop #Kanal nick” veya “/cs dehalfop #kanal nick” komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set halfop seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set halfop 40
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 40 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden halfop/dehalfop komutlarını uygulayabilirler.

PROTECT » Belirtilen kanalda “/cs protect #Kanal nick” veya “/cs deprotect #Kanal nick” komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set protect seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set protect 100
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 100 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden protect/deprotect komutlarını uygulayabilirler.

KICK » Belirtilen kanalda “/cs kick #Kanal nick” komutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set kick seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set kick 40
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 40 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden “/cs kick #Kanal nick” komutlarını uygulayabilirler.

TOPIC » Belirtilen kanalda “/cs topic #Kanal topic” komutlarının kullanılabilmesiz için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set topic seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set topic 30
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 30 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden “/cs topic #Kanal topic” komutlarını uygulayabilirler.

STATUS » Belirtilen kanalda “/cs status #Kanal nick” kkomutlarının kullanılabilmesi için gerekli minimum seviyeyi ayarlamamızı sağlayan levels özelliğidir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal set status seviye
Örnek Kullanım » /cs levels #Sohbet set status 150
Açıklama » #Sohbet kanalında, access seviyesi 150 olan veya daha yüksek access seviyesine sahip kullanıcılar chanserv üzerinden “/cs status #Kanal nick” komutlarını uygulayabilirler.

Bilgi » Komutun kullanımı esnasında seviye yerine ” 0 ” nümerik değeri yazılırsa, belirtilen özellik
kanalın access listesinde olan veya olmayan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

[DIS]: Chanserv levels komutu ile ayarlayacağımız özelliklerin seviyesini iptal etmek için kullanılır.
Bu sayede iptal edilen özellik, sadece kanal sahibi veya kanal şifresini girmiş kişiler tarafından kullanılabilir.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal dis özellik

Örnek » Sahibi olduğum kanalda, access listesinin herhangi bir yetkili tarafından görüntülenebilmesini engellemek istiyorum.
Cevap » /cs levels #Kanal dis acc-list

Örnek » Sahibi olduğum kanalda, access ekleyip silebilme yetkisinin sadece bende olmasını istiyorum.
Cevap » /cs levels #Kanal dis acc-change

[RESET]: Bir kanalın levels ayarlarını standart haline yani bir kanalın kayıt edildiği zamanki mevcut levels ayarlarına getirmek için kullanılır.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal reset
Bilgi » “/cs help access levels” komutunun kullanımı ile standart autovoice, autohalfop, autoop, autoprotect ve akick seviyeleri görüntülenebilir.

[LIST]: Bir kanalın mevcut levels ayarlarını listelemek için kullanılır. Çıkan listede, levels komutu ile ayarlanan özelliklerin seviyeleri yer almaktadır.
Kullanım Şekli » /cs levels #Kanal list

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


StatServ Komutları
StatServ Komutları

StatServ Komutları StatServ ; network hakkında istatistik veren bir servistir Anlaşılması gayet basittir ve mantığa...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Stats Parametreleri

Stats Parametreleri Stats parametreleri hakkında bilgi almak için "/helpop stats" komutunu uygulayabilirsiniz Parametrelerin...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Silence Komutu ve Kullanımı

Silence Komutu ve Kullanımı İsminden de anlaşıldığı gibi "sessizlik" anlamına gelir Silence komutu, komut esnasında...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

OperServ Komutları
OperServ Komutları

OperServ Komutları OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar