Genel mIRC Komutları


IRCD Komutları 25 Şubat 2022 173 views 0 Yorum

[Eğitim Konusu]: Genel mIRC Komutları

 

[Ajinvite]: Bir kanala davet edildiğinizde, davet edildiğiniz kanala otomatik olarak girme özelliğini açar veya kapar.
Kullanım Şekli » /ajinvite [on|off]

[Amsg]: Komut ile belirlediğiniz mesajın, bulunduğunuz tüm kanallara yansımasını sağlar.
Kullanım Şekli » /amsg mesajınız

[Anick]: Alternatif nickinizi değiştirmenizi sağlar.
Kullanım Şekli » /anick nickiniz

[Background]: Bir pencerenin arka planına resim eklemenizi sağlar.
Kullanım Şekli » /background [-aemsgdluhcfnrtpx] [pencere] [dosya]

-a Parametresi –> Aktif pencere.
-m Parametresi –> Ana mirc penceresi.
-s Parametresi –> Status penceresi.
-g Parametresi –> Finger penceresi.
-d Parametresi –> Tek mesaj penceresi.
-e Parametresi –> O anki resmi, esas (default) olarak belirle.

-cfnrtp Parametreleri –> Ortala, kapla, siradan, uzat, mozaik, foto (Sirasiyla)

-l Parametresi –> araç çubuğu
-u Parametresi –> araç çubuğu simgeleri
-h Parametresi –> hareket çubuğu

Araç çubuğuna veya hareket çubuğuna sağ tıklayarak bu ayarlamayı yapabilirsiniz.

-x Parametresi –> Herhangi bir arkaplan resmi olmasin.

[Ban]: Bir kullanıcının, Nick!Ident@Host belirterek joker karakterler yardımıyla kanala girişini engellemek için kullanilan komuttur.
Kullanım Şekli » /ban [-kruSüre] [#kanaladı] <Nick!Ident@Host> [ban tipi]

k Parametresi –> Kullanıcıya atılan banla beraber, aynı kullanıcının kullanıcının kanaldan kicklenerek atılmasını sağlayan parametredir.
r Parametresi –> Atılmış olan ban maskesini kaldırmamızı sağlayan parametredir.
u Parametresi –> Kullanıcıya atılıcak olan ban’a süre (saniye cinsinden) opsiyonu katmayı sağlayan parametredir, belirtilen süre bittikten sonra ban otomatik olarak açılıcaktır.

Kullanım şeklinde geçen [ban tipi] yerine nümerik bir değer kullanılır. Her nümerik değer, sabit bir maskeyi temsil eder.

0: *!user@host
1: *!*user@host
2: *!*@host
3: *!*user@*.host
4: *!*@*.host
5: nick!user@host
6: nick!*user@host
7: nick!*@host
8: nick!*user@*.host
9: nick!*@*.host

[Beep]: Belirlediğiniz sayı kadar ve belirlediğiniz süre aralıklarla, “bip” sesi gönderir.
Kullanım Şekli » /beep [sayı] [süre]

[Channel]: Belirlediğiniz kanalın ban listesi, exception listesi, aktif modları gibi bazı bilgileri görüntülemek için kullanılan komuttur. “/channel” yazarsanız, aktif pencerenizdeki kanalın bilgilerini görüntülersiniz.
Kullanım Şekli » /channel [#kanaladı]

[Clear]: Aktif pencerenizde yazılan tüm mesajları siler.
Kullanım Şekli » /clear [-sghlc] [pencere ismi]

-s Parametresi –> Statüs pencerenizdeki tüm mesajları siler.
-g Parametresi –> Finger pencerenizdeki tüm mesajları siler.
-l Parametresi –> Kişisel bir penceredeki liste kutusunu siler.
-c Parametresi –> Bir resim penceresindeki tıklama geçmişini siler.
-h Parametresi –> Bir penceresindeki komut geçmişini siler.

[Clearall]: Belirtilen penceredeki yazıları temizler.
Kullanım Şekli » /clearall [-snqmtgu]

-s Parametresi –> Statüs penceresindeki yazıları siler.
-n Parametresi –> Kanal pencerelerindeki yazıları siler.
-q Parametresi –> Özel pencerelerdeki yazıları siler.
-m Parametresi –> İleti penceresindeki yazıları siler.
-t Parametresi –> Sohbet penceresindeki yazıları siler.
-g Parametresi –> Finger penceresindeki yazıları siler.
-u Parametresi –> Kişisel pencerenizdeki yazıları siler.

[Close]: Belirtilen şekillerde konuşma pencerelerini kapatmak için kullanılan komuttur. Eğer bir nick belirtilmezse, belirtilen şekillerdeki tüm pencereler kapanacaktır.
Kullanılan parametrelerin sonuna bir sayı belirterek de o sırada bulunan pencereyi kapatabilirsiniz. (/close -s4 komutu ile dosya gönderdiğiniz 4. kişinin penceresi kapanacaktır.)
Kullanım Şekli » /close [-icfgms@] [nick1] [nick2] [nick3] …

-c Parametresi –> Sohbet penceresi.
-f Parametresi –> Fserve.
-g Parametresi –> Dosya alış penceresi.
-i Parametresi –> Aktif olmayan DCC penceresi.
-m Parametresi –> İleti penceresi (özel)
-s Parametresi –> Dosya gönderme penceresi.
@ Parametresi –> Kişisel pencereler.

Joker karakterlerin kullanımı ile de, belirtilen maskeye uyan tüm pencerelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz.


[Ctcpreply]: Ctcp isteğine bir cevap gönderir.
Kullanım Şekli » /ctcpreply <nick> <ctcp> [ileti]

[Debug]: Gelen ve giden sunucu raw mesajlarını, kişisel bir pencereye kaydeder.
Kullanım Şekli » /debug [-cinpt] [N] [on|off|@pencere|dosyaadi] [identifier]

/debug -n @Med <– @Med adında ve yeni bir pencere açar.
/debug -c off <– Debug işlemini sonlandırır ve debug işleminin kayıt edildiği pencereyi kapatır.
/debug -pt <– Timestamp iletilerinin farklı bir pencerede açılmasını sağlar.
/debug <num> @Med <– @Med penceresinde çıkan yazıların belirtilen numaranın temsil ettği renkte çıkmasını sağlar.

Bilgi » /debug işlemi, sunucuya bağlanma esnasında otomatikman bağımsız bir şekilde çalışır.

[Describe]: Belirtilen hedefe action mesaji gönderir.
Kullanım Şekli » /describe <nick|kanal> <mesajınız>

[Disconnect]: Bağlı olduğunuz sunucudan, bağlantınızın kopmasını sağlar.
Kullanım Şekli » /disconnect

[Dll]: mIRCiniz ile çalışmasını istediğiniz dll uzantılı bir dosyayı kullanmanızı sağlar.
Kullanım Şekli » /disconnect <isim.dll> <procname> [data]

[Dns]: Adresi çözümler. Eğer clientiniz, çözümlenmesini istediğiniz ifadenin içersinde “.” işaretini görürse bunun bir IP adresi olduğunu algılayacak ve çözümlemeyi deneyecektir.
Eğer yoksa, ifadenin bir nick olduğunu algılayacak ve “/userhost” komutunu uygulayarak, belirtilen kişinin IP adresini bulmaya çalışacak ve ardından çözümlemeyi deneyecektir.
Çözümlenmesini beklediğiniz ifadeleri herhangi bir parametre kullanmadan “/dns” komutunu uygulayarak görüntüleyebilirsiniz.
Kullanım Şekli » /dns [-ch] [nick|adres]

-c Parametresi –> O an çözümleme işleminde olan tüm DNS tekliflerini temizlemek (clear) için kullanılır.
-h Parametresi –> Belirtilen <nick|adres> in bir hostname

[Ebeeps]: Clientinizin seslerini aktif veya deaktif eder.
Kullanım Şekli » /ebeeps [on|off]

[Findtext]: Belirtilen text metnini, aktif pencerede arar. (Ctrl + f ile aynı işlevi görür.)
Kullanım Şekli » /findtext -n <text metni>

[Help]: Help dosyasında, belirtilen kelime ile eşleşen alt bölümleri size getirir.
Kullanım Şekli » /help [kelime]

[Log]: Belirttiğiniz pencereye yansıyan tüm mesajların kayıt edilme işlemini aktif veya deaktig eder. (Log klasörünüze erişmek için //run $mircdirlogs komutunu uygulayabilirsiniz.)
Kullanım Şekli » /log <on|off> <pencere>

[Mkdir]: Belirttiğiniz uzantıya, belirttiğiniz isimde bir klasör açmanızı sağlar.
Kullanım Şekli » /mkdir <dosya adı> (mIRC.exe nizin bulunduğu klasore bir klasör açar.)
Kullanım Şekli » /mkdir remoteegitim (mIRC.exe nizin bulunduğu klasördeki remote klasörünün içersine egitim adında bir klasör açar.)

[Rmdir]: Belirttiğiniz uzantıya göre, belirttiğiniz dosyayı siler. (Eğer belirttiğiniz klasör içersinde herhangi bir dosya vb. var ise, bu klasörü silemezsiniz.)
Kullanım Şekli » /rmdir <dosya adı>

Bu komutlar dışında ; mIRC de işimizi kolaylaştıracak, işimize yarayabilecek bazı kısa yollar ve fonksiyonlar mevcuttur.
Aşağıda bu kısa yol tuşları, kullanımlarıyla beraber gösterilecektir.

Ctrl + Tus Kısayolları ;

[Ctrl + k]: Renkli yazmak için kullanılır.

[Ctrl + b]: Kalın (bold) yazmak için kullanılır. (Alemsin)

[Ctrl + u]: Altı çizili (underline) yazmak için kullanılır. (Alemsin)

[Ctrl + l]: Aktif pencerenize limit koymak için kullanılır

[Ctrl + q]: Özel pencereler arası geçiş için kullanılır.

[Ctrl + w]: Kanallar arası geçiş için kullanılır.

[Ctrl + r]: Siyah-Beyaz yazmak için kullanılır.

[Ctrl + ı]: Kare çıkarmak için kullanılabilir.

[Ctrl + f]: Bir metini bulmak için kullanılır. (Uyguladığınız zaman, ufak bir pencere açılır.)

[Ctrl + v]: Kopyalamış olduğunuz son mesajı, yapıştırmak (paste) için kullanılır.

[Ctrl + n]: Kanallar arası geçiş için kullanılır. (Ctrl + w gibi.)

Alt + Tus Kısayolları ;

[Alt + o]: Ayarlar menüsünü gösterir.

[Alt + r]: Remote pencerenizi gösterir.

[Alt + y]: Yardım bölümünü gösterir.

[Alt + p]: Popups pencerenizi gösterir.

[Alt + k]: Clientinizin renk menüsünü gösterir.

[Alt + l]: Clientiniz kanal listelemeyi gösterir.

[Alt + c]: Clientiniz DCC Chat bölümünü gösterir.

[Alt + j]: Clientiniz kanal menüsünü gösterir.

[Alt + x]: Kanal boyutunu küçültür.

[Alt + z]: Aktif pencerenizdeki kanaldan çıkmanızı sağlar. (Part)

[Alt + u]: Url listesini gösterir.

[Alt + ı]: Online zamanlayıcıyı gösterir.

[Alt + s]: DCC Send menüsünü gösterir.

[Alt + d]: Alias pencerenizi gösterir.

[Alt + b]: Adres listesi menüsünü gösterir.

[Alt + n]: Notify listesini gösterir.

Genel mIRC Komutları konulu eğitimin anlatımı sona ermiştir.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


StatServ Komutları
StatServ Komutları

StatServ Komutları StatServ ; network hakkında istatistik veren bir servistir Anlaşılması gayet basittir ve mantığa...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Stats Parametreleri

Stats Parametreleri Stats parametreleri hakkında bilgi almak için "/helpop stats" komutunu uygulayabilirsiniz Parametrelerin...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Silence Komutu ve Kullanımı

Silence Komutu ve Kullanımı İsminden de anlaşıldığı gibi "sessizlik" anlamına gelir Silence komutu, komut esnasında...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

OperServ Komutları
OperServ Komutları

OperServ Komutları OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar