Kullanıcı Komutları


IRCD Komutları 13 Mart 2022 144 views 1 Yorum

 Kullanıcı Komutları

Kullanıcı komutları

Kullanıcıların, sunucu üzerinde kullanabileceği komutların tümüdür.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi için, /helpop ?usercmds komutunu uygulayabilirsiniz.
Aşağıda göreceğiniz komutların her biri için /helpop ?Komut komutu ile yardım alabilirsiniz.

[Admin]: Server hakkında yönetimsel olarak bilgi satırı gösterir.
Kullanım Şekli » /admin

[Away]: Bir sebep belirttiğinizde sizi “Away”, yani meşgul olarak gösterir. (Away konumundan çıkmak için yalnızca “/away” komutunu uygulamanız yeterlidir.)
Kullanım Şekli » /away sebep

[Credits]: UnrealIRCd’nin yapımında emeği geçen kişileri listeler.
Kullanım Şekli » /credits

[Cycle]: Belirtilen kanala ya da kanallara “çıkış/giriş” işleminin gerçekleşmesini sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /cycle #Kanal (Belirtilen kanaldan çıkış yapmanızı ve hemen ardından giriş yapmanızı sağlar.)
Kullanım Şekli » /cycle #kanal1,#kanal2,#kanal3 (Belirtilen 3 kanaldan da çıkış yapmanızı ve hemen ardından giriş yapmanızı sağlar.)

[Dalinfo]: Sunucu için geçmiş bilgiyi gösterir.
Kullanım Şekli » /dalinfo

[Dccallow]: Dcc yolu ile dosya gönderimi için izin vereceğiniz kişileri belirlemek için kullanılan komuttur. (Yardım almak için /dccallow help komutunu uygulayabilirsiniz.)
Kullanım Şekli » /dccallow +nick (Belirtilen nicki Dccallow listesine ekler.) — /dccallow -nick (Belirtilen nicki Dccallow listesinden siler.) — /dccallow list (Dccallow listesini listeler.)

[Invite]: Belirtilen kişiyi kanala davet etmek için kullanılan komuttur. Yalnızca “/invite” komutu, invite edildiğiniz kanalları listelemek için kullanılur.
Kullanım Şekli » /invite nick #Kanal

[Ison]: Bir nickin ya da birden çok nickin online olup olmadığına bakmak için kullanılan komuttur. (Eğer nick online değil ise, yanıt alamazsınız.)
Kullanım Şekli » /ison nick
Kullanım Şekli » /ison nick1 nick2 nick3 (Birden çok nick)

[Join]: Belirtilen kanal ya da kanallara giriş yapmak için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /join #Kanal (Belirtilen kanala giriş yapmanızı sağlar.)
Kullanım Şekli » /join #kanal1,#kanal2,#kanal3 (Belirtilen 3 kanala da giriş yapmanızı sağlar.)

[Kick]: Bir kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /kick #Sohbet nick sebep

[Knock]: Davetsel (+i) mod’da olan bir kanalın yetkililerine, dışarıdan mesaj göndermek için kullanılan komuttur. (Kanalda +K kipi aktif olmamalıdır.)
Kullanım Şekli » /knock #kanal mesaj

[License]: Unreal IRCd’nin lisans bilgilerinin görüntülenmesi için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /license

[Links]: Sunucuya bağlı olan aktif hub linkleri (sub domain) listelemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /links

[List]: Sunucu içeresinde, kullanıcı sayısı en az 1 kişi olan kanalları listelemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /list

[Lusers]: Sunucuya bağlı yerel ve global kullanıcı sayısı, bugüne kadar girmiş maksimum kullanıcı sayısı gibi bilgilerin görüntülenebilmesi için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /lusers

[Map]: Sunucunun grafiksel haritasını göstermek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /map

[Mode]: Nickinizin veya bir kanalın kiplerini aktif hale veya deaktif hale getirmek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /mode nick +kipler-kipler (Nickinizin kiplerini değiştirir.)
Kullanım Şekli » /mode #kanal +kipler-kipler (Kanal kiplerini değiştirir.)

[Module]: Sunucu içerisindeki modüleleri listelememizi sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /module

[Motd]: Günün mesajını (Message of the day) görüntülemeniz için uygulanan komuttur. Sunucumuz içersinde sunucu yetkililerini ve yetki dağılımlarını belirtir.
Kullanım Şekli » /motd

[Names]: Bir kanaldaki kullanıcıları listelemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /names #Kanal

Bilgi » Belirttiğiniz kanal bulunduğunuz kanallara arasında değil ise, kanal içersinde +i kipi almış kullanıcılar çıkacak /names listesinde görüntülenmeyeceklerdir.

[Nick]: Sunucuya bağlıyken, kullandığımız nicki değiştirmek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /nick yeninick

[Notice]: Belirtilen nicke ya da kanala notice mesajı göndermek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /notice [#kanal|Nick] mesajınız (Örnek kullanımlar aşağıdadır.)

/notice Ciodesk mesaj (Notice mesajı Ciodesk nickine gönderilir.)
/notice #Kanal mesaj (Notice mesajı #Kanal kanalı geneline gönderilir.)
/notice +#Kanal mesaj (Notice mesajı #Kanal kanalında “+” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “+” prefixine sahip olmanız gerekir.)
/notice @#Kanal mesaj (Notice mesajı #Kanal kanalında “@” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “+” prefixine sahip olmanız gerekir.)
/notice &#Kanal mesaj (Notice mesajı #Kanal kanalında “&” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “@” prefixine sahip olmanız gerekir.)

[Part]: Belirtilen kanal ya da kanallardan çıkmanızı sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /part #Kanal (Belirtilen kanaldan çıkmanızı sağlar.)
Kullanım Şekli » /part #kanal1,#kanal2,#kanal3 (Belirtilen 3 kanaldan da çıkmanızı sağlar.)

Bilgi » “/partall” komutu, bulunduğunuz tüm kanallardan çıkmanızı sağlayan komuttur.


[Ping]: Bir kişinin, bağlantısının olup olmadığını test etmek için gönderilen mesajlardır. Bu mesaja karşılık pong cevabı gelir ise, belirtilen nickin bağlantısının kopmadığı anlaşılacaktır.
Kullanım Şekli » /ping nick

Bilgi » Bu komutun “/ctcp nick ping” komutu ile farklı bir komut olduğunu unutmayınız.


[Pong]: Ping komutu sonrası verilen cevaptır. Eğer /ping komutu sonrası pong cevabı sunucuya gönderiliyorsa, sunucu internet bağlantımızın varolduğunu anlayacaktır.

Sunucu –> /ping (Burada mısın?)
Siz –> /pong (Evet buradayım.)

Sunucu –> /ping (Burada mısın?)
Siz –> (Cevap yok.)

Birinci örnekte, sunucu internet bağlantınızın olduğunu anlayacaktır. Ancak ikinci örnekte, pong cevabının gelmemesinden ötürü sunucu sizi Ping Timeout sebebi ile sunucudan düşürecektir.


[Privmsg]: Belirtilen nicke ya da kanala mesaj göndermek için kullanılan komuttur. Mesajı gönderen kişi, gönderdiği mesajı göremez.
Kullanım Şekli » /privmsg [#kanal|Nick] mesajınız (Örnek kullanımlar aşağıdadır.)

/privmsg Ciodesk mesaj (Mesaj Ciodesk nickine gönderilir.)
/privmsg #Kanal mesaj (Mesaj #Kanal kanalı geneline gönderilir.)
/privmsg +#Kanal mesaj (Mesaj #Kanal kanalında “+” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “+” prefixine sahip olmanız gerekir.)
/privmsg @#Kanal mesaj (Mesaj #Kanal kanalında “@” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “+” prefixine sahip olmanız gerekir.)
/privmsg &#Kanal mesaj (Mesaj #Kanal kanalında “&” prefixine veya daha üst yetkiye sahip kullanıcılara gönderilir. Kullanabilmeniz için “@” prefixine sahip olmanız gerekir.)

[Quit]: Sunucudan bağlantınızı koparmak için kullanılan komuttur. Komutla beraber çıkış mesajı da belirtebilirsiniz.
Kullanım Şekli » /quit mesaj

[Rules]: Sunucu içerisindeki kuralları görüntülemenizi sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /rules

[Setname]: Nickininizin fullname (realname) bilgisini sunucuda online iken değiştirmeniz için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /setname isim

[Silence]: Belirtilen maskeyi içeren kullanıcıların size göndereceği mesajları engellemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /silence +nick!*@* (Nick!*@* i silence listesine ekler.) — /silence -nick!*@* (Nick!*@* i silence listesinden siler.) — /silence (Silence listesini listeler.)

[Stats]: Sunucu içerisindeki istatiksel bilgileri görüntülemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /stats

[Time]: Sunucunun güncel tarihini ve zamanını görüntülemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /time

[Topic]: Bir kanalın topicini görüntülemek ya da topicini değiştirmek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /topic #Kanal (Kanal topici görüntülenir.) — /topic #Kanal mesaj (Kanalın topici değiştirilir.)

[Userhost]: Bir kullanıcının host bilgilerini görüntülemek için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /userhost nick
Bilgi » Örnek çıktı Dybuuk*=+TigerKinG@Superdesk.mIRCTurk.Com şeklindedir. ” * ” karakteri, nickin bir sunucu yetkilisi olduğunu,
” + ” karakteri ise nickin away olmadığı anlamını taşır. ” – ” karakteri ise, tam tersine nickin away olduğu bilgisini verir.

[Userip]: Userhost komutuyla aynı işleve sahip fakat belirtilen kullanıcının IP adresinin görüntülenmesini sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /userip nick

Bilgi » IP adresi sadece sunucu yetkilileri tarafından görüntülenebileceğinden, normal bir kullanıcı IP adresi yerine kullanıcının sunucuya girişte almış olduğu gerçek hostu görüntüleyecektir.


[Version]: Kullanılan IRCd sürümü ve özellikleri hakkında bilgi almak için kullanılan komuttur.
Kullanım Şekli » /version

[Vhost]: Gerçek host adını sanal host adı ile değiştirmeye yarar. Sadece sunucu yetkililerinin kullanımına açıktır. Vhost almış kullanıcıda, +t kipi otomatikman aktifleşecektir.
Kullanım Şekli » /vhost kod şifre

[Watch]: Belirtilen nickin online olması durumunda, sunucu tarafından uyarılmamızı sağlayan komuttur.
Kullanım Şekli » /watch +nick (Belirtilen nicki watch listesine ekler.) — /watch -nick (Belirtilen nicki watch listesinden siler.) — /watch (Watch listesini listeler.)

[Who]: Bir kullanıcının giriş yaptığı son kanal, ident, host, fullname, sunucuya hangi linkten bağlandığı gibi bilgilerin görüntülenmesini sağlar.
Kullanım Şekli » /who nick

[Whois]: Bir kullanıcının; ident, host, fullname, idle süresi, girmiş olduğu kanallar, nickin kayıtlı olup olmadığı gibi bilgilerin görüntülenmesini sağlar.
Kullanım Şekli » /whois nick

[Whowas]: Sunucudan ayrılan bir kullanıcının ident, host, fullname gibi bilgilerini gösterir. Bu komut yalnızca kayıtlı kullanıcılar içindir.
Kayıtsız kullanıcılar için kullanıldığında, bir süre sonra bilgiler görüntülenemeyecektir.
Kullanım Şekli » /whowas nick

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


StatServ Komutları
StatServ Komutları

StatServ Komutları StatServ ; network hakkında istatistik veren bir servistir Anlaşılması gayet basittir ve mantığa...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Stats Parametreleri

Stats Parametreleri Stats parametreleri hakkında bilgi almak için "/helpop stats" komutunu uygulayabilirsiniz Parametrelerin...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Silence Komutu ve Kullanımı

Silence Komutu ve Kullanımı İsminden de anlaşıldığı gibi "sessizlik" anlamına gelir Silence komutu, komut esnasında...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

OperServ Komutları
OperServ Komutları

OperServ Komutları OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar


EceNaz
- Nisan 4, 2022

Geniş kapsamlı anlatım olmuş paylaşım için teşekkürler.