List Komutu ve Parametreleri


IRCD Komutları 13 Mart 2022 163 views 0 Yorum

 List Komutu ve Parametreleri

List Komutu ve Parametreleri

“/List” komutu sunucu üzerinde ; içerisinde en az 1 kullanıcı bulunan, kayıtlı veya kayıtsız, “+p”, “+s” kanal modlarının ve
“ChanServ Set Private” seçeneğinin deaktif olduğu kanalları listelemek için kullanılan komuttur.

Bilgi » Kanal mod’larından “+p”, “+s” ve “Chanserv set private” seçeneği, belirtilen kanalın “/list” komutunda gözükmesini engeller.
Bu sebepten dolayı, bu durumları muaf olarak belirttik.

“/List” komutu IRCd tabanlı bir komuttur fakat client desteği ile çalışmaktadır. (Ayrıntılı bilgi => /helpop ?list)
Komut üzerindeki client desteğini kaldırmak için ise ; /raw list ve /quote list komutlarını uygulamamız yeterli olacaktır.

List komutu ile listeleme, yalnızca genel bir listelemeden ibaret değildir. Kanallara ait bazı özellikler
belirtilerek de listeleme düzenlenebilir. Bu özellikleri belirtebilmek için parametrelerden yararlanırız.
“/List” komutu ile kullanabileceğimiz parametreleri görebilmek için, “/version” komut dizinine başvurmamız gerekmektedir.
“/version” komutunu uyguladığımızda karşımıza “ELIST” şeklinde bir bilgi çıkacaktır. Bu bilginin karşısında bulunan
“=MNUCT”, bize list komutu ile beraber kullanabileceğimiz parametreleri gösterir.

Bu parametrelerin anlamlarına ve nasıl kullanıldıklarına bir göz atalım..


M » Joker karakterler (? ve *) yardımıyla “mask”a göre listeleme parametresidir.
N » Olumsuz listeleme anlamındadır, belirlediğimiz mask’ın list’te çıkmaması yani NOMASK parametresidir.
U » İçerisindeki kullanıcı sayısına göre listeleme parametresidir.
C » Kanalın kuruluş tarihine göre listeleme parametresidir.
T » Kanal topiçinin yazılış tarihine göre listelemedir.

Bilgi » List parametrelerinin(M,N,U,C,T) kullanımı disable(devre dışı)’dir.
Yalnızca bazı simgeler yardımı ile kanal ismine göre ve kullanıcı sayısına göre listeleme yapılabilir. Bu simgeler ;


> : “>sayı” olarak kullanılır. Belirtilen sayıdan fazla kullanıcıya sahip kanalları listeler.
< : “<sayı” olarak kullanılır. Belirtilen sayıdan az kullanıcıya sahip kanalları listeler.
! : Olumsuzluk anlamı katar. Listelemede çıkması istenmeyen mask’a sahip kanalları belirtmek içindir.

Parametrelerimizin ne anlama geldiğine değindikten sonra kullanılışlarını örnekler üzerinde görelim.


Örnek » İsminde “Help” kelimesi geçen kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list #*help*

Örnek » İsminde “Desk” kelimesi geçmeyen kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list !#*desk* (‘!’ işareti, görüldüğü gibi olumsuzluk anlamı katmaktadır.)

Örnek » Kullanıcı sayısı 50’den fazla olan kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list >50

Örnek » Kullanıcı sayısı 20’den az olan kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list <20

Örnek » 15 dakika önce kurulmuş kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list C<15

Örnek » Topici 40 dakikadan daha fazla süre önce yazılmış kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list T>40

List komutu ile kullanılabilen parametrelerin kullanım şekilleri örneklerde görüldüğü gibidir. Ancak listeleyeceğimiz kanaları,
birden çok parametre yardımıyla birden çok özelliğe göre de listeleyebiliriz. Bu tip durumlarda belirteceğimiz parametreleri ‘ , ‘ ayıracı ile ayırırız.
Aşağıda birden çok parametre kullanılarak yapılan listelemelere ilişkin örnekler verilecektir.


Örnek » Kullanıcı sayısı 20’den fazla olan kanalları listelemek istiyorum, ancak çıkacak liste içeresinde #Sohbet kanalı bulunmasın.
Cevap » /raw list >20,!#Sohbet (Görüldüğü gibi iki parametre arası ‘ , ‘ ayıracı ile ayrılmıştır.)

Örnek » Kullanıcı sayısı 45’ten fazla, 75’ten az olan kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list >45,<75

Örnek » İsminde “Help” kelimesi geçen, topiçi 7 dakika önce yazılmış kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list T<7,#*Help*

Örnek » İlk harfi “h”, son harfi “p” olan ve toplam 4 karaktere sahip olan kanallardan, #HELP kanalı harici olanları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list #h??p,!#HELP

Örnek » 14 dakika önce kurulmuş, topiçi 20 dakika önce yazılmış ve kullanıcı sayısı 15’ten az olan kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list C<14,T<20,<15

Örnek » 4 haneli kanalları listelemek istiyorum, ancak bu listede #Help kanalı 2 defa çıksın, #Opers kanalı ise çıkmasın.
Cevap » /raw list #????,#Help,!#Opers

Bilgi » Listeleme esnasında kanal belirtilirken “#” simgesi kullanılmaz ise, bunun anlamı
“Hem kanal isminde gecen, hem de topicte gecen.” şeklindedir.

Örnek » /raw list *Help*
Açıklama » Kanal isminde ve topiç’inde ” Help ” sözcüğü geçen kanalların listesini verecektir.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


StatServ Komutları
StatServ Komutları

StatServ Komutları StatServ ; network hakkında istatistik veren bir servistir Anlaşılması gayet basittir ve mantığa...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Stats Parametreleri

Stats Parametreleri Stats parametreleri hakkında bilgi almak için "/helpop stats" komutunu uygulayabilirsiniz Parametrelerin...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

StatServ Komutları
Silence Komutu ve Kullanımı

Silence Komutu ve Kullanımı İsminden de anlaşıldığı gibi "sessizlik" anlamına gelir Silence komutu, komut esnasında...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

OperServ Komutları
OperServ Komutları

OperServ Komutları OperServ, sunucu yetkililerinin ağ üzerindeki çeşitli düzenlemeler yapabileceği bir servistir...

21 Nisan 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar