Sigmund Freud Kimdir?


Karışık Kaset 5 Mayıs 2022 128 views 0 Yorum

Sigmund Freud Kimdir?

Özellikle felsefe ve psikoloji meraklıları öncelikli olmak üzere dünyada birçok kişi tarafından bilinen Sigmund Freud geliştirdiği psikanaliz teorileri ve teknikleriyle bilinen Avusturyalı bir nörologtur. Hakkında çok bir şey bilmeyen ama eserlerini takip eden insanlar kendisinin psikolog olduğunu düşünebilmektedir. Fakat farklı teknik ve düşünceleriyle ilgi çeken Sigmund Freud bir nörologtur. Sigmund Freud (6 Mayıs 1856’dan 23 […]

Sigmund Freud Kimdir?Özellikle felsefe ve psikoloji meraklıları öncelikli olmak üzere dünyada birçok kişi tarafından bilinen Sigmund Freud geliştirdiği psikanaliz teorileri ve teknikleriyle bilinen Avusturyalı bir nörologtur. Hakkında çok bir şey bilmeyen ama eserlerini takip eden insanlar kendisinin psikolog olduğunu düşünebilmektedir. Fakat farklı teknik ve düşünceleriyle ilgi çeken Sigmund Freud bir nörologtur. Sigmund Freud (6 Mayıs 1856’dan 23 Eylül 1939’a kadar) psikanalizi geliştiren Avusturyalı bir nörolojistti. Bu yöntem, bir analistin bilinçsiz çatışmaları hastanın özgür derneklerine, hayallerine ve fantezilerine dayanarak çözdüğü bir yöntemdir. Çocuk cinselliği, libido ve ego hakkındaki teorileri, diğer konuların yanı sıra, 20. yüzyılın en etkili akademik kavramları hakkında açıklamaları olan önemli bir bilim insanıdır.

Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 yılında, günümüzde Çek Cumhuriyeti olarak bilinen Avusturya‘nın Freiberg kasabasında doğmuştur. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Sigmund Freud başarılı bir çocukluk geçirmiştir. Dört yaşındayken, Freud’un ailesi hayatının geri kalanında çoğunu yaşayacağı ve çalışacağı şehir olan Viyana’ya taşındı. Tıp öğrenimini 1881 yılında Viyana Üniversitesi’nde tamamladı. 1885 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, nöropatolojide uzmanlığını aldı ve 1902’de bağlı bir profesör oldu. Tıp öğrencisi ve genç araştırmacı olarak Freud’un araştırması, insan ve hayvanların beyinlerinin ve sinir dokusunun biyolojisini araştıran nörobiyolojiye odaklandı.

Sigmund Freud Kimdir?Çocukluk ve Kariyerinin İlk Dönemleri

Her iki ebeveyni de, modern Ukrayna‘da Galiçya’dan gelen Freud’un babası Jakob Freud’un (1815-1896) bir yün tüccarıydı. İlk evliliğinden iki çocuğu Emanuel (1833–1914) ve Philipp (1836–1911) bulunan Sigmund Freud’un babası Sigmund Freud’un annesi olan Amalia Nathansohn ile, 29 Temmuz 1855’te Haham Isaac Noah Mannheimer tarafından evlendirildi. Sigmund Freud doğduğu zaman maddi sorun yaşayan aile ufak ve kiralık bir odada yaşıyorlardı. Sigmund Freud doğduktan sonra Caul isminde bir kardeşi daha dünyaya geldi. 1859’da Freud ailesi Freiberg’den ayrıldı. Freud’un üvey kardeşleri, İngiltere Manchester’a göç etti. Bu göç neticesinde Sigmund Freud kardeşlerinden ayrı düştüğünden büyük bir psikolojik sıkıntı yaşadı. Aile önce Leipzig’e ve daha sonra 1860’da dört kız kardeş ve bir erkek kardeşin doğduğu Viyana’ya gitti: Rosa (1860), Marie (1861), Adolfine (1862), Paula (1864) ve Alexander (1866). 1865 yılında, dokuz yaşındaki Freud, önde gelen bir lise olan Leopoldstädter Kommunal-Realgymnasium’a girdi. Seçkin bir öğrenci olduğunu kanıtladı ve Matura’dan 1873’te onur derecesiyle mezun oldu. Edebiyatı seven Sigmund Freud Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, İbranice, Latince ve Yunanca dillerinde yetkin bir bilgiye sahip oldu.

Sigmund Freud Kimdir?1882’de Freud, sağlık kariyerine Viyana Genel Hastanesi’nde başladı. Serebral anatomisinde yaptığı araştırmalar, 1884 yılında kokainin palyatif etkileri üzerine etkili bir makalenin yayınlanmasına yol açmış ve afazi üzerine yaptığı çalışma, ilk kitabı 1822’de yayınlanmış olan Eleştirel Çalışmanın temelini oluşturacaktır. Theodor Meynert’in psikiyatri kliniğinde geçirdiği zaman ve ilticada yerleşme süresi klinik çalışmalara olan ilginin artmasına neden oldu. Yayınlanmış araştırmaları sayesinde, 1885’te nöropatolojide bir üniversite öğretim görevlisi ve doktor olarak atanmıştı. Maaşsız bir görev olmasına rağmen Viyana Üniversitesi’nde eğitim vermek isteyen Sigmund Freud için bu çok önemli bir durumdu. Kendisini her şeyden önce hatta bir doktordan ziyade bir bilim insanı olarak düşünerek, insan bilgisi ve deneyim yolculuğunu anlamaya çalıştığını ifade etti. Kariyerinin başlarında Sigmund Freud, Viyana kökenli meslektaşı ve arkadaşı olan Josef Breuer’un, semptomların en erken dönemlerinde olan histerik bir hastayı teşhis etmesinden etkilendi. Daha sonra uygulanan tedaviyle semptomların kademeli olarak azaldığına şahit olan Sigmund Freud bu alanda çalışmalar yapmaya karar verdi. Bir müddet birlikte çalıştıktan sonra Breuer ile ortaklığı sonlandırdı. Breuer, Freud’un bir hastanın nevrozlarının cinsel kökenlerine çok fazla önem verdiğine ve diğer bakış açılarını düşünmeye tamamen isteksiz davrandığına inanıyordu. Bu arada, Freud kendi argümanını düzeltmeye devam etti.

1886’da Freud, hastane görevinden istifa etti ve “sinirsel bozukluklar” konusunda uzmanlaşmış özel bir uygulamaya merkezi kurdu. Aynı yıl Hamburg’da bir şef hahamı olan Isaac Bernays’ın torunu Martha Bernays ile evlendi. Çiftin altı çocuğu oldu: Mathilde (1887), Jean-Martin (1889), Oliver (1891), Ernst (1892), Sophie (1893) ve Anna (1895) . 1891’den 1938’de Viyana’yı terk edene kadar Freud ve ailesi, Viyana’nın tarihi bir bölgesi olan Innere Stadt yakınlarında, Berggasse’de bir apartmanda yaşadı. Freud 24 yaşında tütün içmeye başladı; Çok fazla sigara içen Sigmund Freud, sigara içmenin çalışma kapasitesini artırdığını ve kendi kendini kontrol edebilmek için gerekli olduğunu savundu. Meslektaşı Wilhelm Fliess’in sağlık uyarılarına rağmen, yoğun sigara içemeye devam etti ve sonuçta yanak kanserine yakalandı. Freud 1897’de Fliess’e, tütün için de dahil olmak üzere, bağımlılıklar hakkında detaylı bir inceleme yayınlamıştır.

Sigmund Freud Kimdir?Freud’un Kuramları

Freud’un meslektaşı Josef Breuer’den ilham alan psikanalitik kuramı, sinir hastalıklarının kökenlerininin hastanın geçmişinde meydana gelen derin travmatik deneyimlere sahip olduklarını ileri sürer. Orijinal olayların unutulduğuna ve bilincin gizlendiğine inanıyordu. Tedavisi, deneyimleri hatırlama ve bilinçliliğe getirme konusunda hastalarını güçlendirmek ve bunu yaparken hem entelektüel hem de duygusal olarak kendileriyle yüzleşmesini sağlamaktı. Daha sonra kişiyi taburcu edip siniir hastalığının belirtilerinden kurtulabileceğine inanıyordu.

Freud’un en çok tartışılan teorilerinden bazıları:

Kimlik, Ego ve Süper ego: Bunlar insan kişiliğinin üç önemli parçasıdır. Kimlik, yalnızca zevk ya da acı sonucu işleyen ve cinsel ve saldırganlık içgüdülerinden sorumlu olan ilkel, dürtüsel ve akıl dışı, bilinçdışıdır. Ego, dış fiziksel ve sosyal dünyayı değerlendiren ve buna göre planlar yapan “Ben”dir. Ve süper ego, egoya rehberlik eden ahlaki ses ve vicdandır; Bunu ihlal etmek suçluluk duygusu ve kaygı ile sonuçlanır. Freud, süper egonun çoğunlukla, bir kişinin ebeveynlerinin ahlaki standartlarına dayanan yaşamın ilk beş yılı içinde oluştuğuna inandı; diğer rol modelleriyle ergenlik döneminde etkilenmeye devam eder diye belirtti.

Psişik enerji: Freud, kişiliğin psişik enerjinin temel kaynağı veya tüm zihinsel süreçleri yönlendiren güç olduğunu ileri sürdü. Özellikle libido ya da cinsel dürtülerin tüm insani eylemleri yönlendiren psişik bir enerji olduğuna inanıyordu; libido, yıkıcı davranışları tahrik eden ölüm içgüdüsü olan bir davranışı temsil ediyordu.

Oidipus kompleksi: Freud, üç ve beş yaşları arasında, gelişim sürecinin normal bir parçası olarak, tüm çocukların cinsel olarak karşı cinsin ebeveyne ve aynı cinsiyetten olan ebeveynle rekabete çekildiğini öne sürdü. Teori, babasını öldüren Oidipus’un efsanesinden sonra annesiyle evlenmesi hikayesi üzerinden ortaya konmuştur.

Rüya analizi: Freud, Rüyaların Yorumu adlı kitabında rüyaları, insanların bir sebepten ötürü hayal ettiğine inanıyordu: zihnin bilinçaltında mücadele ettiği ve bilinçli bir şekilde baş edemediği sorunlarla başa çıkmak için bir kurtuluş yoluydu rüyalar. Rüyalar bir kişinin isteği ile körüklenirdi. Freud, hayallerimizi ve hatıralarımızı analiz ederek, onları kullanarak şu andaki davranışlarımızı ve duygularımızı bilinçli olarak etkileyebileceklerini anlayabileceğimize inanıyordu.

Sigmund Freud Kimdir?Freud’un teorileri, günümüzün diğer bilimsel keşiflerine rağmen kesinlikle kanıtlanamadığından teori olarak kaldı. Charles Darwin’in insanoğlunu hayvan krallığının ilerici bir unsuru olarak kavraması, Freud’un insan davranışlarını araştırmasını kesinlikle etkiledi. Buna ek olarak, bilim insanı Hermann von Helmholtz tarafından yeni bir ilkenin formüle edilmesi, herhangi bir fiziksel sistemdeki enerjinin her zaman sabit olduğunu belirterek, Freud’un insan zihnindeki bilimsel araştırmalarına değindi. Freud’un çalışması hem öfkeyle hem de övgüyle karşılandı hem de sıcak eleştiriler yaptı, fakat hiç kimse psikoloji bilimini Sigmund Freud kadar yoğun bir şekilde etkileyemedi.

Freud’un teorilerine döneminde hiç önem verilmemiş ve onu bir deli olarak değerlendirmişlerdir. Onun çağdaşlarının çoğu cinsellik konusundaki vurgusunun ya skandal ya da çok fazla olduğunu düşünüyordu. 1909’da Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dizi konferans vermesi için davet edildi; Psycho-Analysis (1916) adlı Beş Ders kitabının devam eden kitabının hemen ardından, ünü dünyada hızlı bir şekilde yayıldı.

Sigmund Freud’un Kitapları

Freud, psikanaliz üzerine bir dizi önemli çalışma yayınladı. En etkili olanlardan bazıları şunlardır:

‘Histeri Çalışmaları’ (1895) ‘Studies in Hysteria’

Freud ve Breuer teorilerini ve bulgularını bu kitapta yayınladılar. Bu teori, bir hastanın geçmişinden travmaya maruz kalmasıyla, bir psikanalistin bir hastanın sinirsel hastalıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceği teorilerini tartıştı.

‘Rüyaların Yorumu’ (1900) ‘The Interpretation of Dreams’

1900 yılında, ciddi bir öz-analiz döneminden sonra, Freud, en önemli ve tanımlayıcı eseri haline gelen kitabı yayınladı; bu kitap insanlara rüya analizinin bilinç dışı zihnin işleyişine dair bir fikir verebilir. Kitap, Oedipus kompleksi gibi konuları inceleyen tartışmalı bir eserdir. Pek çok psikolog bu çalışmanın akıl ve psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanları hakkında modern bilimsel düşünceyi doğuran kitap olduğunu belirtmektedir.

‘Gündelik Hayatın Psikopatolojisi’ (1901) ‘The Psychopathology of Everyday Life’

Bu kitap “Freud Sürçmesi” teriminin doğuşunu sağladı. – gündelik yazı ve konuşmada sözcüklerin yanlış kullanılmasının ardındaki psikolojik anlam ve isimlerin ve kelimelerin unutulması. Freud’a göre bir dizi örnekle açıkladığı bu günlük dil sürçmesi, içsel arzularımızı, kaygılarımızı ve fantezilerini açığa çıkarır.

‘Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme’ (1905)’Three Essays on the Theory of Sexuality’

Freud’un hiç kimsenin cinsiyetsiz ölmeyecek olmasının yanı sıra, insanlığın bütünü de cinsiyetsizdir teorisi üzerine şekillenmiş bir kitaptır. – bu yüzden insan içgüdüsünü tahrik eder. Freud bu çalışmada cinsel gelişimini ve tartışmalı Oedipal kompleksini uygulamadan cinsiyet ve sosyal davranış arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Sigmund Freud’un Ölümü

Freud 1938’de Nazilerden kaçmak için Avusturya’ya geçti ve 23 Eylül 1939’da İngiltere’de 83 yaşında intihar ederek öldü. Ağız kanseri ile uzun ve acı verici bir savaştan sonra doktorundan ölümcül dozda morfin isteyerek intihar etmiştir.

Bu içerik Sizlere alemsin.org farkıyla sunulmuştur Bu konu hakkındaki Düşüncelerinizi Yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


Adolf Hitler Hakkında 9 Korkunç Gerçek
Adolf Hitler Hakkında 9 Korkunç Gerçek

Adolf Hitler Hakkında 25 Şaşırtıcı Bilgihttps://wwwneolducom/adolf-hitler-hakkinda-sasirtici-bilgiler-479hhtmBilinmeyen...

8 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Muhammed Ali Hakkında Bilmediğimiz 10 Gerçek
Muhammed Ali Hakkında Bilmediğimiz 10 Gerçek

Dünya boks sporuna yeni bir soluk getiren, alışılmışın dışında bir başarı sağlamasının yanında özel hayatıyla...

5 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Josê Saramago Kimdir?
Josê Saramago Kimdir?

Portekizli ünlü yazar Josê Saramago Körlük, Mağara, Görmek gibi birçok romana imza atmıştır Yazarın en önemli...

5 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Claude Monet Kimdir?
Claude Monet Kimdir?

Monet, Fransız bir sanatçı ve Empresyonist ressamlar grubunun lider bir üyesiydi Monet Paris’te doğdu, ancak babası...

5 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar