Arşiv
Dünya Dışından Gelen Yaşam: Panspermia Teorisi

Canlılığın başlangıcı, yayılımı ve çeşitlenmesi doğrultusunda araştırılanlar özellikle de teorik biyolojinin en problemli kısımlarından biri haline gelmiştir Bilimsel dünyada kabul gören, desteklenen ve...

19 Nisan 2022