Arşiv
Özel Öğrenme Güçlükleri

Okulda başarısızlık çocuk ruh sağlığını ve aile içi ilişkileri olumsuz etkileyen bir problemdir Okul başarısızlığının ve öğrenme sorunlarının nedenleri arasında zeka gerilikleri, görme-işitme özürleri,...

11 Şubat 2022
Zekâ ve Çocukların Öğreniminde Çoklu Zekâ

Özet Bu çalışmada çoklu zekâ kavramı ve çeşitleri ele alınmıştır Ayrıca çocuklarda çoklu zekâ ve öğrenme yöntemlerine de değinilmiştir Zekâ, önceleri tek bir ölçüt (IQ) üzerinden değerlendirilirken...

9 Şubat 2022