Tiroid Kanserleri


Sağlık 8 Şubat 2022 108 views 0 Yorum

Tiroid kanserleri endokrin kanserler içinde en sık görülen kanser olmasına rağmen, tüm kanserler ile karşılaştırıldığında daha nadir görülen bir kanserdir. Tiroid kanseri genellikle çok iyi tedavi edilebilir ve genellikle ameliyatla ve gerekiyorsa radyoaktif iyotla tedavi edilir. Tiroid kanserleri, özelliklede daha sık görülen diferansiye (papiller ve foliküler) tiroid kanserleri, ileri evrelerde bile etkili şekilde tedavi edilebilir. “Kanser” terimi ürkütücü olsa da, papiller ve foliküler tiroid kanserli hastaların çoğu için prognoz genellikle mükemmeldir.
Tiroid kanserlerinin %90-95’ini foliküler hücrelerden gelişen papiller, foliküler ve Hürthle hücreli kanserler oluşturur. Bunlar iyi diferansiye tiroid kanserleri olarak sınıflandırılır. Hürthle hücreli kanserler foliküler kanserlerin bir alt grubu olarak düşünülür.
Medüller kanserler, tiroid kanserlerinin yaklaşık %2’sini oluştururken kötü prognozlu bir kanser olan anaplastik kanserler %2’den azını oluşturur. Anaplastik kanserler esas olarak iyot eksikliği görülen bölgelerde gelişir. Bunların dışında lenfoma ve metastatik kanserler de görülebilir.

Papiller tiroid kanseri.
Papiller tiroid kanseri en yaygın tiptir ve tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70-80’ini oluşturur. Papiller tiroid kanseri her yaşta ortaya çıkabilir. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Yavaş büyüme eğilimindedir ve sıklıkla boyundaki lenf düğümlerine yayılır. Bununla birlikte, diğer birçok kanserden farklı olarak lenf bezlerine yayılmış olsa bile prognozu çok iyi bir kanserdir, özellikle 40 yaşından genç yaşından genç kadın hastalarda prognoz daha da iyidir. İleri yaşlarda daha agresif seyredebilir.
Foliküler tiroid kanseri.
Diferansiye tiroid kanserlerinden bir tanesi olan Foliküler tiroid kanseri tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %10 ila %15’ini oluşturur. Foliküler kanserler genellikle 50 yaş ve üzerinde görülen ileri yaşların hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülür, kadın/erkek oranı 3/1’dir. Foliküler kanser boyundaki lenf düğümlerine yayılabilir, ancak bu papiller kanserlere göre daha nadirdir. Buna karşın uzak organlara, özellikle akciğerlere ve kemiklere yayılma olasılığı papiller kanserlere göre daha yüksektir.
Foliküler kanserin, oksifilik hücrelerden gelişen alt tipi Hürthle hücreli kanserler olarak bilinir ve daha yaşlı insanlarda (60-75 yaş) görülme eğilimindedir.
Medüller tiroid kanseri.
Medüller tiroid kanseri (MTK), tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur. MTK’leri tiroidin C hücreleri veya parafoliküler hücrelerinden gelişir. Tüm MTK’lerin yaklaşık %25’i aileseldir ve diğer endokrin tümörlerle ilişkili olarak görülebilir. Ailesel medüller kanserlerin hepsinde RET proto-onkogeninde mutasyonlar vardır.

Anaplastik tiroid kanseri.
Anaplastik tiroid kanseri, Tiroid kanserlerinin en kötü seyirlisidir ve tedaviye yanıt verme olasılığı en düşük olanıdır. Neyse ki, çok nadirdir ve tiroid kanserli hastaların %2’sinden azında bulunur. Kadınlarda daha sık görülür, hastaların çoğunluğu 70-80’li yaşlarda bulunur. 50 yaşından önce görülmesi nadirdir. Olguların çoğu diferansiye karsinomlarının dönüşümü sonucu gelişmektedir.

Beni Değerlendir post

Benzer Yazılar


Nöro-oftalmoloji (Göz nörolojisi): Beynin aynası olan göz
Nöro-oftalmoloji (Göz nörolojisi): Beynin aynası olan göz

Nöro-oftalmolojinin alanı tam olarak nedir Göz organı, gebeliğin en başından itibaren beyin gibi sinir sisteminin ana...

21 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Yenidoğanın göz iltihapları
Yenidoğanın göz iltihapları

Bebeğim doğdu, her şey harika, ama ertesi gün kendime geldiğim­de ve heyecanım yatıştığında gözünde kızarıklık...

21 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Göz tembelliği
Göz tembelliği

Tıp fakültesinde okurken, yakın arkadaşlarımdan biri, mikroskopta gör­meye çalıştığımız mikropların bazılarını...

21 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Kuru göz
Kuru göz

Eminim bu başlığı görünce, sizde böyle bir sorun olmadığını, kuru gözlü olmadığınızı aksine sulu gözlü...

21 Mayıs 2022 tarihinde eklendi.

Yorum Yap


Yorumlar